Hva skjer i Papirhuset nå?

15.10.2014 - 24.10.2014
Teater Ibsen

21.10.2014
Sjøbodteatret øvelser

22.10.2014
Sjøbodteatret øvelser

25.10.2014 - 26.10.2014
Sjøbodteatret Nesten Voksen øving

27.10.2014
Sjøbodteatret øvelser

28.10.2014
Sjøbodteatret øvelser

28.10.2014 09:00 - 10:00
KIS kontroll av riggen fra ca 09.00

Papirhuset Teater er 20 år

rep_tvv
Klikk på bildet over for å se reportasje TV Vestfold Brus om
jubileums-forestillingen Musefella.

 

Forsiden