Kalender for Papirhuset

calendar_2015-08-31_2016-09-02.pdf

Klikk på lenken over for å laste
ned kalender i PDF-format.
(Oppdatert 28.09.2015) 

Forsiden

NYHETER

teateribsen

Papirhuset Teater har inngått
samarbeidsavtale med Teater Ibsen.
Med dette samarbeidet håper vi tilbudet til teater for barn og unge vil bli utvidet i Tønsberg og Vestfold.
Teater Ibsen har fått status som bruker-gruppe og har fått plass i styret på Papirhuset Teater.
Avtalen skal sikre flere teater-forestillinger for barn og unge under Papirhuset Teater sitt tak, og sammen skal Papirhuset Teater og Teater Ibsen utvikle kompetanse-hevende teater-aktiviteter i form av kurs og workshops.
Teater Ibsen vil ved ledig kapasitet kunne bidra til rådgiving innen scenografi, teaterproduksjon og innenfor teater-tekniske områder til andre brukere av Papirhuset Teater.
Papirhuset Teater og Teater Ibsen skal bidra til å markedsføre hverandres aktiviteter og tilbud via nettsider og sosiale medier.